Tin tức mới

Sắp xếp:

Hợp quy sản phẩm mũ bảo hộ lao động COV

Ngày 11/3/2020, COV Vina đã nhận được giấy chứng nhận hợp quy tại Việt Nam cho các sản phẩm mũ BHLĐ do COV Vina sản xuất. Bên cạnh các chứng nhận chất lượng tại Hàn Quốc, chứng nhận hợp quy tại Việt Nam giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm của COV, điều này cũng hỗ trợ các đại lý dễ dàng bán hàng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm COV trên thị trường Việt Nam.

Nhà máy sản xuất của COV

Với định hướng mở rộng thị trường trên toàn thế giới, COV International đã bước đầu triển khai các chi nhánh và nhà máy tại các nước trong khu vực Châu Á.

Danh sách chứng nhận chất lượng sản phẩm

Một số sản phẩm hoàn toàn giống nhau nhưng được gắn mã khác nhau do sản xuất tại các địa điểm nhà máy khác nhau trên cùng hệ thống. Chúng tôi cung cấp bảng liệt kê danh mục các sản phẩm để khách hàng dễ dàng quy chiếu các chứng nhận chất lượng liên quan đến sản phẩm.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm COV

Các sản phẩm an toàn lao động và bảo hộ lao động do COV sản xuất đều được cấp chứng nhận chất lượng theo luật về an toàn và sức khỏe công nghiệp của Hàn Quốc.

Chứng nhận quản lý chất lượng và môi trường

Quy trình sản xuất tại các nhà máy của CO International đều tuân theo các quy chuẩn về quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường. CHúng tôi đều đã đạt được các chúng nhận về quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.