MŨ GIÀY BẢO HỘ COV, DÂY ĐAI AN TOÀN VÀ DÂY CỨU SINH