Chất lượng

Việc đầu tư tập trung cho nghiên cứu thiết kế sản phẩm kèm với sự đầu tư máy móc hiện đại và chuyên nghiệp giúp cho sản phẩm của COV luôn dẫn đầu về chất lượng. 

Các thiết kế, thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm của COV đều được đăng ký chứng nhận bảo hộ và công nhận bởi các cơ quan quản lý của Hàn Quốc à các đối tác khách hàng: