Giới thiệu

Established in Aug. 2005, it has become the largest production facility in Korea in a short period of time. Safety helmets, and safety products. It is not just an extension of business area, but as a driver of sustainable management innovation, technology development and industry development of industrial safety protection zone, and promises to show various products that we have not experienced before. 

We will do our best to become one of the best company that is recognized as competitive in the global stage by continuous self-innovation and technology development without satisfying the achievements so far. 

We would like to express our sincere appreciation to our customers for keeping up with our progress and achievements, and we will continue to do our best for your safety without forgetting our sense of responsibility and responsibility. In addition, in order to contribute to a healthy and bright society that lives together, we will make our corporate social responsibility unforgettable. I ask for your sincere interest.

 

Được thành lập vào tháng 8 năm 2005, COV đã trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất tại Hàn Quốc trong một khoảng thời gian ngắn về Mũ bảo hộ, và các sản phẩm an toàn lao động. Nó không chỉ là một phần mở rộng của khu vực kinh doanh, mà như một động lực của đổi mới quản lý bền vững, phát triển công nghệ và phát triển công nghiệp của khu vực bảo vệ an toàn công nghiệp, và hứa hẹn sẽ cho thấy các sản phẩm khác nhau mà chúng tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành một trong những công ty tốt nhất được công nhận là có khả năng cạnh tranh trong giai đoạn toàn cầu bằng cách tự đổi mới liên tục và phát triển công nghệ mà không đáp ứng những thành tựu cho đến nay.

Chúng tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao chân thành đến khách hàng vì đã theo sát sự tiến bộ và thành tựu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì sự an toàn của bạn mà không quên ý thức trách nhiệm và trách nhiệm của chúng tôi. Ngoài ra, để đóng góp cho một xã hội lành mạnh và tươi sáng sống cùng nhau, chúng tôi sẽ làm cho trách nhiệm xã hội của công ty không thể nào quên. Tôi rất cảm ơn tới sự quan tâm chân thành của bạn.