Hợp quy sản phẩm mũ bảo hộ lao động COV

Ngày 11/3/2020, COV Vina đã nhận được giấy chứng nhận hợp quy tại Việt Nam cho các sản phẩm mũ BHLĐ do COV Vina sản xuất. Bên cạnh các chứng nhận chất lượng tại Hàn Quốc, chứng nhận hợp quy tại Việt Nam giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm của COV, điều này cũng hỗ trợ các đại lý dễ dàng bán hàng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm COV trên thị trường Việt Nam.

 

Các sản phẩm mũ nhựa của COV sẽ đều được dán tem hợp quy theo đúng quy định của pháp luật.

2020-03-14